Doneren

De boekenverkoop voor de zending wordt door de kerkelijke gemeente breed gesteund. En terecht, want zending is een Bijbelse opdracht voor de christelijke gemeente.

Al jarenlang ontvangen we boeken, bijvoorbeeld uit nalatenschappen of van mensen die kleiner gaan wonen. We hebben zelfs enkele keren een hele bibliotheek in ontvangst mogen nemen. Mocht u dus (een gedeelte van) uw bibliotheek een goede bestemming willen geven, denkt u dan aan ons! Tijdens de openingstijden van de Boekenzaal kunnen wij uw boeken in ontvangst nemen.